HAS Sigorta
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Sigortalılarımıza onların ihtiyaçlarını tespit ederek, mevcut risklerinin yönetimi konusunda danışmanlık yapıyoruz. Amacımız doğru bir risk tespitiyle sigortalılarımıza huzurlu bir yaşam sürdürmelerinde yardımcı olabilmek, baştan eğer gerekli tedbirler, doğru poliçeler yapılmış ise olası riskin gerçekleşmesi halinde sigortalılarımıza maddi kayıp yaşatmamak en büyük hedefimiz.

Özellikle Can sigortaları dediğimiz, Sağlık ve Hayat sigortaları bu branşlar da uzman kişiler tarafından anlatılmalı ve sigorta teklifi potansiyel müşterinin tamamen kendine özgün biçimde hazırlanmalıdır. Çünkü 1 birime de bir sağlık sağlık sigortası satın alabilirsiniz, 10 birime de, önemli olan kişinin nasıl bir sağlık sigortasına ihtiyacı olduğudur. İşte bizim her branşta önemle üstünde durduğumuz ve yapmaya çalıştığımız budur, sigortalımızın nasıl bir sigortaya ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz ve size onu sunuyoruz.

• Poliçe Değerlendirme Hizmetleri
• Teknik Danışmanlık
• Risk Tespiti